Z NIČ sa môže stať ČIN

Postup pri zakladaní nezávislej odborovej organizácie

Občianske združenie Fond ISU zriadilo transparentný účet na podporu aktivít Iniciatívy slovenských učiteľov. IBAN: SK37 8330 0000 0022 0134 5266.

Máte záujem zorganizovať na svojej škole stretnutie o pracovných podmienkach a situácii učiteľov? Napíšte nám, radi prídeme!


ISU považuje za vhodné vytvoriť spoločnú platformu odborových organizácií v školstve, ktoré by vystupovali jednotne pri základných otázkach postavenia učiteľov v spoločnosti

Hľadáte filmy z filmového festivalu 25/6 %?

Ďalšie akcie

Médiá

Zobraziť viac

Dokumenty

Manuály

Manuály, inštrukcie, vzorové texty a iné užitočné dokumenty potrebné k štrajku.

Vyhlásenia a tlačové správy

Tlačové správy, vyjadrenia a vyhlásenia Iniciatívy slovenských učiteľov a Iniciatívy vysokoškolských učiteľov.

Zobraziť viac

Poučné obrázky