Čo je stupňovaný štrajk

„Stupňovaný štrajk“ vychádza z nasledujúcich princípov:

  • štrajkom je aj čiastočné prerušenie práce,
  • pre štrajkujúcich je výhodné, ak môžu stupňovať tlak, využívať moment prekvapenia a podľa potreby aj dočasne ustupovať,
  • keďže je pravdepodobné, že zamestnanci sa k štrajku budú pridávať postupne, mali by byť finančné straty tých, ktorí štrajkujú od začiatku, čo najmenšie,
  • cieľom úspešného štrajku v školstve je predovšetkým narušiť fungovanie škôl ako odkladiska detí – pretože práve tá má najväčší ekonomický dosah.

Prakticky sa tieto princípy premietajú do priebehu štrajku takto:

  • 13. 9., t. j. v utorok v druhý týždeň školského roka 2016/2017, sa stupňovaný štrajk začne hodinovým štrajkom počas prvej vyučovacej hodiny. Triedy, prípadne celé školy sa otvoria až na druhú vyučovaciu hodinu.
  • V stredu 21. 9. stupňovaný štrajk pokračuje dvojhodinovým prerušením práce. Triedy či školy sa otvoria na 3. vyučovaciu hodinu.
  • Vo štvrtok 29. 9. pokračujeme trojhodinovým štrajkom; triedy alebo školy otvoríme na štvrtú hodinu.
  • V piatok 7. 10. štrajkujeme štyri hodiny. Triedy či školy sa otvoria na piatu hodinu.

Ďalší postup bude smerovať k zvyšovaniu intenzity a rozsahu štrajku, pričom môže kedykoľvek vyvrcholiť úplným, neobmedzeným štrajkom.

Viac informácií o stupňovanom štrajku nájdete v manuáli alebo v tomto blogu.