Leták k schvaľovaniu rozpočtu

20. 11. 2016

Vážení kolegovia, prinášame leták, ktorý môžete rozdať na triednych aktívoch, vyvesiť na nástenkách Vašej školy a preposlať rodičom a známym s nasledujúcim textom:

--

Vážení rodičia, priatelia školy a široká verejnosť,

v nasledujúcich dňoch bude Národná rada SR schvaľovať rozpočet na rok 2017. Návrh, ktorý predkladá vláda, nezohľadňuje potreby rezortu školstva. Predstavitelia našej krajiny dlhodobo zanedbávajú ústavné právo na bezplatné vzdelanie a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre všetky deti.  Preto by sme Vás chceli upozorniť na leták v prílohe.

Pridajte sa, prosím, k verejnému tlaku. Zdieľajte tento email a priložený leták!

Ďakujeme za Váš záujem

--