List riaditeľom

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

v priebehu minulého školského roka Iniciatíva slovenských učiteľov vyvinula aktivity, ktorých cieľom bolo poukázať na dlhodobé problémy slovenského školstva. Vďaka tomu sa problémy školstva zviditeľnili v očiach širokej verejnosti. Požiadavky, ktoré pôvodne sformulovala Slovenská komora učiteľov, sa stali aj požiadavkami trojtýždňového štrajku pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva, ku ktorým sa neskôr solidárne pridali zamestnanci vysokých škôl. Jeho čiastkovým výsledkom je septembrové zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov o 6 %. To však nie je splnením našich požiadaviek. Preto zo štrajkovej pohotovosti prechádzame opäť do štrajku, tentoraz stupňovaného (viac informácií). Jeho cieľom je splnenie našich doterajších požiadaviek.

Uvedomujeme si Vašu starosť, no zároveň vieme, že nedostatok financií a množstvo problémov s tým spojených sa najviac dotýka Vás, ktorí ste zodpovední za riadenie a chod škôl. Preto Vás žiadame o pochopenie a podporu. Usilujeme sa len o to, aby vláda konečne venovala školstvu takú pozornosť, akú si v každej vyspelej spoločnosti zaslúži. Aby sme verejnosti a politikom dokázali, že situácia je vážna, viac ako 15-tisíc z nás sa v januári a februári zrieklo významnej časti svojej mzdy. Teraz sme pripravení zopakovať to, pretože nemôžeme inak. Požadujeme odstrániť najvypuklejší problém školstva – nedostatok finančných prostriedkov, čím sa vytvorí základný predpoklad na zvýšenie jeho kvality.

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, veríme, že porozumiete našej motivácii a podporíte svojich učiteľov v proteste.

Iniciatíva slovenských učiteľov