Štrajkové skupiny

Počas štrajku v januári a februári sa na niektorých školách rozhodli štrajkujúci využiť získaný čas na to, aby navštívili iné školy – vrátane tých, kde sa neštrajkovalo. Ukázalo sa, že tieto návštevy, hoci stoja minimum času a úsilia, majú nemalý efekt a dokážu dodať našim kolegom odvahu.

Preto teraz všetkých účastníkov stupňovaného štrajku vyzývame, aby organizovali štrajkové skupiny.

 

O čo ide?

Úlohou štrajkových skupín je šíriť myšlienku štrajku na iné školy, resp. medzi kolegov na vlastnej škole, ktorí sa zatiaľ do štrajku nezapojili.

Ako to zorganizovať?

Jednoducho sa so štrajkujúcimi kolegami dohodnite, že v určitý deň štrajku (v stredu 21. 9., vo štvrtok 29. 9. atď.) navštívite pred obvyklým začiatkom vyučovania inú školu (prípadne aj vlastnú školu) s cieľom osloviť neštrajkujúcich kolegov. Samozrejme, ak máte možnosť, môžete návštevy realizovať aj v iných dňoch. Je vhodné vybrať si školu, ktorá je blízko tej vašej.

Nemusíte vstupovať priamo do priestorov navštívenej školy (ani vám to nemusí byť umožnené). Stačí, ak budete s ostatnými členmi štrajkovej skupiny stáť pred školou.

Cieľom je osloviť prichádzajúcich kolegov, opýtať sa ich na situáciu v ich škole, diskutovať s nimi o požiadavkách a forme štrajku, vysvetľovať, prečo podľa nás štrajk má zmysel, pozvať na učiteľské stretnutie, ktoré sa pripravuje v meste, obci či kraji, a svojou prítomnosťou jednoducho dať najavo, že prebieha štrajk, ktorý je v záujme všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, a že spoločne dokážeme prekonať prekážky (napr. zo strany vedenia, zriaďovateľa či rôznych šíriteľov dezinformácií).

Samozrejme, k neštrajkujúcim kolegom sa správame s rešpektom. Aj zoči-voči negatívnym reakciám zachovávame si dobrú náladu. V nijakom prípade nesmieme neštrajkujúcim zamestnancom brániť v nástupe do práce. Naším cieľom nie je ani vyvolávať v nich negatívne pocity – naopak, chceme v nich vzbudiť spolupatričnosť, kolegialitu.

Okrem toho, že sa takto šíria informácie o štrajku, má táto aktivita zmysel aj pre samotných štrajkujúcich – lepšie sa spoznajú. vyskúšajú si spoločnú aktivitu. Zároveň je to príležitosť nadviazať kontakty s inými školami na sídlisku či v obci.

Čo budeme potrebovať?

Štrajková skupina by mala byť viditeľná a jednoznačne identifikovateľná. Vyzbrojte sa transparentmi (najjednoduchšie: vytlačený plagát podlepený kartónom, ale tvorivosti sa medze nekladú!) a letákmi (napr. plagáty na pripravované akcie vo vašom kraji, prípadne tento všeobecný leták).

Príklad: Ako konkrétne postupovať?

Štrajkujúci kolegovia zo ZŠ Štrajková sa dohodli, že v stredu ráno navštívia kolegov zo ZŠ Školská, ktorí sa zatiaľ nezapojili do štrajku. O 7:15 sa preto stretli pred budovou tejto školy vybavení transparentmi a letákmi.

Každého prichádzajúceho kolegu oslovili, predstavili sa a vysvetlili, že sú zo ZŠ Štrajková, kde sa od 13. 9. zapojilo 17 z 30 pedagogických a odborných zamestnancov. Každému odovzdali leták a pozvali ho na stretnutie, ktoré sa uskutoční tento týždeň na ich škole. S niekoľkými oslovenými kolegami sa dali do reči a vysvetľovali, ako prebiehalo zapojenie sa do štrajku na ich škole.