Učiteľské platy: Z rozprávky do rozprávky

10. 5. 2016

Učiteľské platy (obálka)Milé kolegyne, milí kolegovia!

Cieľom brožúry „Učiteľské platy: Z rozprávky do rozprávky“ je objasniť, ako vidíme súčasnú situáciu učiteľov a učiteliek na Slovensku: kde sme, ako sme sa sem dostali, kam nás ťahá súčasná vláda, a kam chceme sami kráčať. Na niekoľkých stranách analyzujeme doterajší vývoj priemerných miezd v školstve a ponúkame odhady ďalšieho smerovania na základe opatrení, avizovaných v programovom vyhlásení vlády.

Ironický podtitul „Z rozprávky do rozprávky“ sme zvolili preto, lebo ak aj slovenské školstvo neprešľapuje na mieste, tak sa krúti v kruhu: od jedného sľubu k druhému. Od učiteľov sa očakáva nekonečná trpezlivosť, ba spokojnosť s nedôstojným postavením a s krajne nedostatočnými „riešeniami“ kritickej situácie.

Brožúru môžete voľne šíriť. Budeme vďační za vaše postrehy a pripomienky k nej.