Začiatok a ukončenie štrajku

Začiatok štrajku (13. 9. 2016)

  • Štrajk vyhlasuje centrálny štrajkový výbor zložený z predstaviteľov učiteľských iniciatív.
  • Začiatok štrajku je plánovaný na 13. 9. 2016.
  • O zapojení sa do štrajku v každom jednotlivom termíne treba včas upovedomiť zamestnávateľa.
  • Štrajk sa začne 13. 9. 2016 na každej zapojenej škole od začiatku pracovnej doby do skončenia prvej vyučovacej hodiny (platí pre ZŠ, SŠ), resp. do konca prvej hodiny práce (platí pre MŠ, ZUŠ…).
  • Štrajk sa realizuje prerušením práce. Nie je potrebné, aby sa štrajkujúci prihlasovali vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatcovia (informácie tu).
  • Činnosť počas štrajku je na každom štrajkujúcom. Odporúčame byť v kontakte so štrajkujúcimi kolegami. Vyzývame štrajkujúcich, aby pomohli aktivizovať ďalšie školy a kolegov, komunikovali s rodičmi, prípadne organizovali protestné zhromaždenia vo svojich mestách či obciach.
  • Centrálny štrajkový výbor bude informovať o priebehu štrajku prostredníctvom webovej stránky www.isu.sk a všetkých zaregistrovaných štrajkujúcich priebežne prostredníctvom mailových adries uvedených pri registrácii do štrajku.
  • Pri mimoriadnych udalostiach súvisiacich s priebehom štrajku nás informujte na adrese
    strajk@isu.sk.

Ukončenie štrajku

Štrajk je časovo neobmedzený a o jeho ukončení rozhoduje centrálny štrajkový výbor. Keďže účasť je dobrovoľná, individuálne môžete ukončiť štrajk aj skôr, no treba si uvedomiť, že tým oslabíte štrajkujúcich kolegov.