Platenie zdravotného poistenia počas stupňovaného štrajku

Podľa § 11 odseku 3 zákona 580/2004 v znení neskorších predpisov v prípade, ak zamestnanec odpracuje počas pracovného dňa aspoň 1 hodinu, a teda poberá v daný deň príjem zo zárobkovej činnosti, je naďalej považovaný za zamestnanca a všetky odvodové povinnosti nesie aj v tento deň jeho zamestnávateľ.

To znamená, že počas stupňovaného štrajku zamestnávateľ zamestnanca alebo skupinu zamestnancov, ktorí mu odovzdajú vyplnené tlačivo Oznámenie o vstupe do štrajku, zo Zdravotnej poisťovne neodhlasuje, pretože nedochádza k zmene platiteľa zdravotného poistenia.

Úplné stanovisko Všeobecnej zdravotnej poisťovne uvádzame v priloženom dokumente.