Šesťtýždňový štrajk

Začiatkom roka 2016 sa v slovenskom školstve konal spolu šesťtýždňový štrajk, ktorý bol najdlhším štrajkom v moderných dejinách Slovenska. Tri týždne (od 25. januára do 15. 2.) štrajkovali pedagogickí zamestnanci regionálneho školstva, teda materských, základných a stredných škôl. Štrajku sa zúčastnilo asi 15 000 zamestnancov z tisícky škôl. Potom prevzali štafetu pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci vysokých škôl, ktorí takisto štrajkovali tri týždne. Solidárneho štrajku na univerzitách, ktorého cieľom bolo výlučne splnenie požiadaviek kolegýň a kolegov z regionálneho školstva, sa zúčastnilo asi 600 zamestnancov z dvadsiatich vysokých škôl na celom Slovensku.

Na nasledujúcich stránkach nájdete všetky materiály, ktoré Iniciatíva slovenských učiteľov (resp. Iniciatíva vysokoškolských učiteľov) uverejnila pred štrajkom, počas neho a bezprostredne po ňom.