Vysoké školy (archív)

10. 2. 2016

IVU na facebooku


Štrajkové podujatia na slovenských vysokých školách

Zoznam všetkých akcií nájdete na hlavnej stránke v príslušnej sekcii (stĺpec vľavo). Sledujte nás aj na Facebooku.


Manuály pre vysoké školy

Oznámenie o vstupe do štrajku
Platenie zdravotného poistenia počas štrajku
Ako štrajkovať na vysokých školách od 15. februára 2016
Informácie o štrajku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave - inšpirujte sa!

Prečo štrajkovať, prečo sa nebáť, a prečo podporiť?

Za čo štrajkujeme?
Desať dôvodov, prečo štrajkovať
Štyri dôvody, prečo sa nebáť štrajkovať
Štyri dôvody, prečo by vysokoškoláci mali podporiť štrajk

Podpora emeritných profesorov

prof. RNDr. Jordan Kolarov, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Martin ChovanDrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
prof. Rudolf Sikora, akad. mal.
prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. RNDr. Július Šubík, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Ivan Kraus,  DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Ladislav Kováč,  DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave

Podporu akademických organizácií a ďalších osobností, z ktorých mnohí sú vysokoškolskí učitelia, nájdete na stránke Podporujú nás.

 

Novinky, vyhlásenia a ďalšie informácie

11.3.2016 Reakcia IVU na vyhlásenia Pavla Ondeka v debate "Z prvej ruky"
11.3.2016 Stanovisko AS FU TUKE z 9. 3. 2016
11.3.2016 Stanovisko AS PF UPJŠ v Košiciach z 23. 2. 2016

4.3.2016 Štrajk prerušujeme, aby zosilnel

3.3.2016 Komuniké zo snemu iniciatív

29.2.2016 Vyhlásenie štrajkového výboru IVU

26.2.2016 Štrajkové novinky z 26. 2.

25.2.2016 Videonovinky z 25. 2.

24.2.2016 Otvorený list Silvestra Lavríka prešovskému rektorovi

23.2.2016 Vyhlásenie zamestnancov FIIT STU v Bratislave k štrajku

22.2.2016 Vyhlásenie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
22.2.2016 Vyhlásenie štrajkového výboru IVU

21.2.2016 Rámcový celoslovenský program na druhý týždeň štrajku

19.2.2016 Videonovinky z 18. 2.
19.2.2016 Štrajkový deň otvorených dverí

18.2.2016 Štrajkové novinky zo 17. 2. (videoverzia)

17.2.2016 Martin Slobodník: Nemlčme (prejav na zhromaždení v aule UK)
17.2.2016 Štrajkové novinky z 16. 2.
17.2.2016 Stanovisko Akademického senátu FVU AU v Banskej Bystrici

16.2.2016 Štrajkové novinky z 15. 2.

15.2.2016 Výzva k prvému dňu štrajku
15.2.2016 Vyhlásenie AS EF UMB k iniciatívam IVU a ISU

14.2.2016 Štrajkové novinky z 13. 2.

13.2.2016 Štrajkové novinky z 12. 2. (videoverzia)

12.2.2016 Informácia o prístupe na pracovisko počas štrajku učiteľov vysokých škôl
12.2.2016 Zhrnutie štvrtka 11. februára 2016

11.2.2016 Stanovisko akademického senátu Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
11.2.2016 Zhrnutie štvrtka 11. februára 2016 v podaní Juraja Halasa
11.2.2016 VŠVU preberá štrajkovú štafetu

10.2.2016 Prejav zástupcu štrajkového výboru IVU na demonštrácii „ZRPŠ“ (videoverzia)
10.2.2016 Vyhlásenie IVU

9.2.2016 Vyhlásenie Študentskej komory AS FMFI UK ku štrajku ISU a IVU
9.2.2016 Vyhlásenie štrajkového výboru Iniciatívy vysokoškolských učiteľov (videoverzia)


Kontakty

Zoznam členov štrajkového výboru IVU

e-mail: ivu@isu.sk