O čom budú hlasovať poslanci NR SR 29. novembra 2016?

29. 11. 2016

29.11. 2016 poslanci NR SR hlasovali o štátnom rozpočte. Iniciatíva slovenských učiteľov sa bližšie pozrela na návrh rozpočtu Ministerstva vnútra SR pre regionálne školstvo na roky 2017 – 2019. Svoje zistenia predstavujeme v tlačovej správe.

K tlačovej správe prikladáme aj samotný Návrh rozpočtu kapitoly Ministerstva vnútra SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na roky 2017 – 2019, ktorý Vláda SR predložila poslancom NR SR na schválenie.