Poďakovanie podporovateľom

7. 7. 2016

Iniciatíva slovenských učiteľov verejne ďakuje za trvalú podporu učiteľov a neoceniteľnú spoluprácu pri organizácii podujatí ISU na presadenie požiadaviek štrajku


Iniciatíve vysokoškolských učiteľov

študentom vysokých a stredných škôl

iniciatíve Zelená stužka a ostatným rodičom našich žiakov

učiteľským organizáciám

Slovenská komora učiteľov

Nové Školské Odbory

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska

Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky

Asociacia zdravotných škôl

Asociácia výchovných poradcov

Spoločnosť pre predškolskú výchovu

Študentská rada vysokých škôl

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR

Združenie katolíckych škôl Slovenska

 

a verejnosti

 

Bez Vás by sme boli oveľa slabší, ďakujeme!