Reakcia ISU na vyjadrenia premiéra R. Fica

11. 9. 2016

V nedeľu 11. septembra 2016 uverejnil denník Nový Čas rozhovor s premiérom Robertom Ficom, v ktorom sa vyjadruje aj k pripravovanému stupňovanému štrajku. Viaceré jeho výroky sú pritom nepravdivé, zavádzajúce a účelové.

Predovšetkým musíme vyjadriť znepokojenie nad tým, že predseda vlády a docent práva nepozná zákony vlastnej krajiny. Nijaký zákon totiž pedagogickým a odborným zamestnancom regionálneho školstva negarantuje ďalšie zvyšovanie platov. Nezaručuje ho ani programové vyhlásenie vlády, v ktorom nájdeme len neurčité prísľuby, navyše podmienené realizáciou bližšie nešpecifikovaných opatrení.

Ak už je reč o sľuboch a ich plnení, sám premiér Robert Fico sa prihlásil k záväzku, podľa ktorého má plat pedagogických a odborných zamestnancov v roku 2016 dosiahnuť úroveň 1,2-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve (video). Aj po septembrovom zvýšení však pôjde len o 1,1-násobok.

Robert Fico zámerne manipuluje, keď spomína len jednu kategóriu pedagogických a odborných zamestnancov, pri ktorej navyše uvádza výrazne nadhodnotenú výšku priemerného platu. Priemerná hrubá mzda všetkých pedagogických zamestnancov regionálneho školstva bola v roku 2015 v skutočnosti 954 € (podľa údajov Ústavu informácií a prognóz školstva). Predseda vlády vo svojich vyjadreniach zabúda na učiteľky v materských školách, vychovávateľky v školských kluboch detí, majstrov odborného výcviku a ďalšie profesie. Iniciatíva slovenských učiteľov žiada, aby sa tarifné platy týchto zamestnancov zvýšili v roku 2016 o 140 € a od 1. januára 2017 o ďalších 90 €.

Je zarážajúce, že pán premiér označil našu iniciatívu za nelegálnu. Nemáme informácie o tom, že by v našej krajine boli občianske iniciatívy protizákonné. Iniciatíva slovenských učiteľov sa vždy riadila zákonmi Slovenskej republiky, vrátane jej ústavy. Naše aktivity nielenže neodporujú platnej legislatíve, ale sa tiež zasadzujú za to, aby sa dôsledne uplatňovala.

Sme presvedčení, že na Slovensku sa hrubo porušuje ústavný princíp rovnosti a ústavou garantované právo na bezplatný prístup ku vzdelaniu. Pretrvávajú hlboké rozdiely vo vybavenosti škôl, a teda aj vo vzdelávacích možnostiach, ktoré poskytujú svojim žiakom a študentom. Rodičia musia nemalými prostriedkami prispievať na bežnú prevádzku školských zariadení. Práve k odstráneniu týchto neprávostí smeruje naša druhá požiadavka: navýšiť rozpočty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstva vnútra o 400 miliónov €. Namiesto toho, aby vláda SR prevzala zodpovednosť za chod škôl, ju totiž presunula na zriaďovateľov, pričom nezabezpečila dostatočné finančné krytie.

Na stiahnutie