Šéf SNS A. Danko podporoval požiadavky ISU

4. 10. 2016

V januári 2016, počas štrajku, do ktorého sa zapojilo asi 15 000 pedagogických a odborných zamestnancov, sme na adresu info@isu.sk dostali nasledujúci e-mail.

 

From: ludo hajduk <ludo.hajduk@gmail.com>
Date: Jan 26 2016, 11:35
Subject: Podpora požiadaviek slovenských učiteľov
To: info@isu.sk

Vážený pán Kočan, z poverenia pána predsedu Slovenskej národnej strany JUDr. Andreja Danka, Vám zasielam v prílohe náš materiál k rozvoju slovenského školstva, v ktorom presadzujeme takmer totožné požiadavky.

Materiál bol východiskom pri tvorbe nášho volebného programu pre školstvo:

http://www.sns.sk/engine/assets/uploads/2016/01/volebny_program_2016.pdf

strana 21.

SNS podporuje Vaše požiadavky pre ďalší odborný dialóg pre nastavenie systémových opatrení na zlepšenie nášho školstva.

V prípade potreby ma môžte kontaktovať na: 0911 902 454

Všetko dobré prajem.

Ľudovít Hajduk

------------------------

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
riaditeľ sekcie školstva a vedy
Odborný kabinet Slovenskej národnej strany
Tel.: 0911 902454
E-mail: ludo.hajduk@gmail.com

Na stiahnutie