Spoločné vyhlásenie ku kráteniu rozpočtu Slovenskej akadémie vied

21. 7. 2016

Ministerstvo financií SR 13. júla 2016 oznámilo, že v kapitole štátneho rozpočtu, z ktorej je financovaná Slovenská akadémia vied (SAV), v tomto roku viaže prostriedky v objeme vyše 1 milióna eur. Vyzvalo SAV, aby pripravila návrh opatrení, pomocou ktorých sa tieto prostriedky ušetria. Svoj krok odôvodnilo tým, že schválený štátny rozpočet na rok 2016 nepočítal s dvomi opatreniami, ktoré pripravila nová vláda: so zvyšovaním platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a vysokoškolských učiteľov, a so štátnou podporou výrobcov mlieka.

Postup vlády voči SAV odmietame. V programovom vyhlásení vlády sa uvádza, že nový kabinet vníma vedu, výskum a inovácie „ako nadrezortné kategórie“. Ak je to naozaj tak, potom je neprípustné, aby vláda plátala diery v rozpočte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pomocou prostriedkov určených na rozvoj Akadémie. Zásahy do rozpočtu SAV sú v rozpore nielen s rétorikou vlády, ktorá sa hlási k podpore vedy a výskumu, ale tiež so záväzkami minulých rokov, ktoré Akadémii sľubovali stabilný rozpočet a „pokojné časy“.

Politiku „rozdeľuj a panuj“, pri ktorej sa pod zámienkou zvýšenia platov jednej skupiny zamestnancov verejného sektora krátia prostriedky určené inej verejnej inštitúcii, považujeme za neprijateľnú a cynickú. Žiadame Vládu Slovenskej republiky, aby úspory potrebné na zlepšenie jednej verejnej služby nehľadala v ohrozovaní či zhoršovaní inej, ale napríklad v rezervách, ktoré má naša krajina v boji s korupciou či v efektivite výberu daní.

Navyše, Inštitút finančnej politiky už druhýkrát v tomto roku revidoval daňovú prognózu smerom nahor a hovorí o „svižnom raste ziskovosti“ v reálnej ekonomike (IFP, 30. 6. 2016). Premiér Robert Fico sa ešte v poslednej predvolebnej diskusii (28. 2. 2016) vyjadril, že vláda disponuje prostriedkami na zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva o 25 % ešte v roku 2016. Od Vlády SR preto očakávame razantné opatrenia, prostredníctvom ktorých sa lepšia ekonomická kondícia krajiny premietne do zlepšovania pracovných podmienok a rastu životnej úrovne zamestnancov školstva, vedy a výskumu, a tým aj do skvalitňovania ich služieb verejnosti.

Pedagogických, odborných a výskumných zamestnancov na Slovensku – bez ohľadu na to, či pracujú v regionálnom školstve, na univerzitách, či v SAV – spája nielen profesijná a kvalifikačná príbuznosť, ale aj nedostatočné ohodnotenie a nedôstojné pracovné podmienky. Skúsenosti posledného obdobia ukazujú, že jedinou cestou k zlepšeniu nášho postavenia je naša vlastná iniciatíva a vzájomná solidarita. Bez zlepšenia postavenia učiteľov a vedcov je slovenská spoločnosť, ale tiež ekonomika Slovenska odsúdená na stagnáciu a úpadok.

Zamestnanci regionálneho školstva si hlboko vážia podporu, ktorú im dlhodobo vyjadrujú vedci a výskumníci. Vyzývame všetkých zamestnancov uvedených kategórií, aby sa organizovali a spoločne vyvíjali tlak na politických predstaviteľov. Vhodnú príležitosť na to poskytne už september, keď sa na materských, základných a stredných školách začne stupňovaný štrajk za splnenie trojice požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov.

 

Iniciatíva slovenských učiteľov

Iniciatíva vysokoškolských učiteľov

Veda chce žiť!