Sprievod svetiel

14. 11. 2016

Iniciatíva slovenských učiteľov pozýva v predvečer osláv výročia nežnej revolúcie pedagogických a odborných zamestnancov školstva, študentov, rodičov, ich deti a všetkých, ktorým leží na srdci budúcnosť Slovenska, na lampiónový sprievod.

Rovnosť šancí bola jednou z myšlienok NOVEMBRA 1989. Dnes, 27 rokov od tejto prelomovej udalosti v našich novodobých dejinách, chceme poukázať na to, že vlády, ktoré systematicky prehliadajú potreby školstva, svojím postojom oberajú naše deti o šancu uspieť v dnešnom globalizovanom svete. Preto chceme prostredníctvom svetla z našich lampiónov odkázať politikom, že nám to nie je ľahostajné. Cieľom akcie je zahasiť pasivitu v nás a zažať svetielko našej občianskej angažovanosti.

O pár dní budú poslanci národnej rady schvaľovať rozpočet pre slovenské školstvo na ďalšie obdobie. To, čo predkladá vláda na schválenie určite na kvalitné vzdelávanie nestačí! Preto sme sa rozhodli prostredníctvom informačnej kampane vyvinúť tlak na politikov, aby budúcnosť našich detí bola pre nich hodná investičných stimulov, aké smelo dávajú zahraničným spoločnostiam. Viac Vás o informačnej kampani budeme informovať v stredu počas Sprievodu svetiel.

Program:

Bratislava:

Sprievod svetiel sa začína 16. novembra o 17,11h na Námestí slobody a povedie na Rybné námestie.

https://www.youtube.com/watch?v=uYsPFxcllFk&feature=youtu.be
http://slovenskychucitelov.blog.sme.sk/c/438336/sprievod-svetiel.html
http://isu.sk/assets/plagat00.jpg

Martin:

NOVEMBROVÉ NÁVRATY - streda 16. november 2016 o 17:11
Mestská scéna Martin, M. R. Štefánika 54
Na záver programu sa uskutoční Sprievod svetiel od Mestskej scény cez Divadelné námestie v Martine

http://isu.sk/assets/novembrovenavraty-plagat.pdf