Stanovisko ISU k tlačovej konferencii OZ PŠaV zo 7. 9. 2016

7. 9. 2016

Iniciatíva slovenských učiteľov rešpektuje stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV) k stupňovanému štrajku. Vnímame ho v zásade ako podporu našim požiadavkám a aktivitám v spoločnom úsilí o primerané financovanie školstva. Sme radi, že sa nám v tomto smere darí zbližovať postoje a stanoviská. Vyzývame preto všetkých pedagogických a odborných zamestnancov zo všetkých odborových organizácií, aby sa 13. septembra zapojili do stupňovaného štrajku a podporili nás.

OZ PŠaV oznámil, že do kolektívneho vyjednávania vstupuje s požiadavkou desaťpercentného zvýšenia tarifných platov. K otázke, prečo zľavil z pôvodnej požiadavky 25-percentného zvýšenia, sformulovanej v Deklarácii OZ PŠaV a partnerských reprezentácií z dňa 17. februára 2016, by sa mali vyjadriť v prvom rade signatári Deklarácie. Iniciatíva slovenských učiteľov považuje svoje požiadavky, ako aj požiadavky Deklarácie, za primerané a opodstatnené.