Tlačová správa k stretnutiu organizácií a iniciatív 7. 9. 2016

8. 9. 2016

Dňa 7. septembra 2016 sa v Bratislave uskutočnilo ďalšie stretnutie organizácií a iniciatív pôsobiacich v slovenskom školstve. Stretnutie zorganizovala Iniciatíva slovenských učiteľov a informo­vala na ňom partnerské organizácie o dôvodoch, forme a plánovanom priebehu pripravovaného stupňovaného štrajku.

Zástupcovia organizácií a iniciatív sa v diskusii zhodli, že doterajšie kroky vlády – vrátane 6-percentného zvýšenia platov od 1. 9. 2016 – rozhodne nepredstavujú dostatočný základ pre systematické riešenie problémov nahromadených v rezorte školstva. Skonštatovali, že vláda sa opäť snaží riešiť vyhrotenú situáciu sľubmi namiesto dostatočne účinných opatrení. A zhodli sa na tom, že stupňovaný štrajk je adekvátnou odpoveďou na zatiaľ nedostatočnú činnosť vlády v otázkach súvisiacich s ďalším rozvojom vzdelávania na Slovensku.

S obsahom tlačovej správy sa stotožnili zástupcovia týchto organizácií a iniciatív:

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
Nové školské odbory
Slovenská komora učiteľov
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
Asociácia výchovných poradcov
Slovenská asociácia pedagogiky raného detstva
Asociácia školských psychológov
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
Rada vysokých škôl
Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny
Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny
Slovenská komora angličtinárov
Študentská rada vysokých škôl
Študentská sieť
Iniciatíva vysokoškolských učiteľov
Iniciatíva slovenských učiteľov
Iniciatíva Veda chce žiť!
Iniciatíva rodičov Zelená stužka
Slovenská rada rodičovských združení