Vyhlásenie Iniciatívy slovenských učiteľov z celoslovenského stretnutia 4.6.2016 v Košiciach

4. 6. 2016

Požiadavky Iniciatívy slovenských učiteľov stále nie sú splnené. Ani rokovania s predstaviteľmi ministerstva školstva nepriniesli reálne výsledky. Navýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov o 6% od septembra 2016 vnímame ako nedostatočné. Minister školstva sa vyjadril, že je nevyhnutné dofinancovať rezort školstva nad rámec Programového vyhlásenia vlády. Je to priama výzva  ministrovi financií a premiérovi Slovenskej republiky. Tí však stále ignorujú odporúčania Európskej komisie, OECD,  domácich odborníkov v oblasti školstva a všetkých školských organizácií. Vyzývame preto ministra financií a predsedu vlády SR, aby začali reálne konať a splnili naše požiadavky, o ktorých sme ochotní ihneď rokovať. Do septembra je ešte stále dosť času na úpravu štátneho rozpočtu s navýšením financií pre rezort školstva.

Minister financií a premiér SR sú plne zodpovední za plynulý začiatok školského roka 2016/2017. Vláda nás žiadala o sto dní. Dnes je sedemdesiaty druhý deň vlády a zatiaľ nie je známy žiadny reálny krok, ktorý by deklaroval skutočný záujem vlády o splnenie našich požiadaviek. Preto sme na stý deň vlády,  1. júl 2016, ktorý je súčasne začiatkom slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, rozhodli zorganizovať v Bratislave demonštráciu a ďalšie protestné aktivity. Verejnosť a všetky naše a zahraničné médiá budeme intenzívne informovať o tom, že predsedajúca krajina ignoruje odporúčania EK a OECD na zatraktívnenie učiteľského povolania a prílivu financií do školstva.

Pokiaľ do septembra nebudú naše požiadavky splnené, Iniciatíva slovenských učiteľov bude následne organizovať rad nátlakových akcií. Štrajk je definovaný ako úplné alebo čiastočné prerušenie pracovnej činnosti, preto sme v septembri pripravení začať s postupným prerušovaním práce a pokračovať v stupňovanom štrajku. Chceme sa konečne venovať odborným školským témam, bohužiaľ  vláda nám svojou aroganciou a nevšímavosťou nedáva inú možnosť ako pokračovať v našich iniciatívach. Žiadame iba splnenie sľubov.