Vyhlásenie štrajkového výboru k ukončeniu stupňovaného štrajku

19. 10. 2016

Pedagógovia aktívni v Iniciatíve slovenských učiteľov sú presvedčení, že len osobná angažovanosť každého z nás môže zmeniť slovenské školstvo. Preto Štrajkový výbor ISU v septembri ukončil štrajkovú pohotovosť a opäť vstúpil do štrajku. Jeho cieľom bolo opätovne upozorniť vládu SR na kardinálny problém slovenského školstva – nedostatok financií. Zároveň sme chceli posilniť vyjednávaciu pozíciu OZ PŠaV v kolektívnom vyjednávaní. Štrajk sa začal 13. septembra a do dnešného dňa sa ho zúčastnilo približne 2500 pedagogických a odborných zamestnancov.

Sme presvedčení, že stupňovaný štrajk splnil svoju úlohu, no v súčasnej situácii už nevidíme priestor na jeho ďalšie pokračovanie. Preto sa štrajkový výbor ISU rozhodol k 19. októbru stupňovaný štrajk ukončiť.

Štrajkový výbor ISU dospel k názoru, že teraz by mal prevziať iniciatívu OZ PŠaV, aby dôrazne presadzoval požiadavky formulované v Deklarácii zo dňa 17. 2. 2016 a v prípade neúspešných rokovaní nepodpísal kolektívnu zmluvu. Všetky akcie smerujúce k zlepšeniu slovenského školstva, ktoré bude vyvíjať OZ PšaV, sme pripravení aj naďalej aktívne podporovať.

Dnešný deň chceme využiť na poďakovanie všetkým, ktorí sa do štrajku zapojili. Zároveň ubezpečujeme všetkých našich kolegov a sympatizantov, že ukončenie štrajku neznamená koniec aktivít ISU. Arogantný postoj niektorých vrcholových predstaviteľov vlády a parlamentu k požiadavkám pedagogických a odborných zamestnancov nás utvrdil v presvedčení, že sa aj naďalej musíme aktívne vyjadrovať k problémom školstva a hľadať spôsob, ako zjednotiť učiteľskú obec a presadzovať oprávnené požiadavky v záujme našej krajiny.