Výzva k podpore protestného pochodu 1. júla 2016

9. 6. 2016

Vážení kolegovia, členovia a funkcionári školských organizácií,

Iniciatíva slovenských učiteľov a Iniciatíva vysokoškolských učiteľov v stý deň pôsobenia vlády SR a zároveň v prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ, teda 1. júla 2016, organizuje pochod, ktorým chceme opätovne poukázať na stav nášho školstva a dlhodobé neriešenie nahromadených problémov. V tento deň chceme upriamiť pozornosť na neplnenie predvolebných sľubov politikov a ignorovanie dlhodobých odporúčaní Európskej komisie a OECD v otázke nedostatočných verejných výdavkov na vzdelávanie a v otázke nedostatočného  finančného ohodnotenia  zamestnancov školstva, ktoré limituje atraktivitu ich povolania.

Vážené kolegyne a kolegovia, 1. júl nám ponúka príležitosť poukázať na roky neriešené problémy slovenského školstva, preto Vás vyzývame, aby ste sa pridali k nám a aby sme takto spoločne   demonštrovali našu jednotu a túžbu po zmene. Preto Vás vyzývame, pridajte sa k spoločnému boju za naše  dôstojné postavenie v spoločnosti. Len naša jednota je predpokladom úspechu.

Protestný pochod bude mať začiatok o 13:00 na Kollárovom námestí v Bratislave. Prosíme Vás, aby ste o protestnom pochode informovali svojich členov a informáciu o ňom šírili  prostredníctvom svojich webových stránok.

Vaša kladná odpoveď bude verejnou deklaráciou podpory tohto pochodu.

Zoznam oslovených organizácii a iniciatív:
OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Asociácia výchovných poradcov
Asociácia centier voľného času SR
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR
Asociácia základných umeleckých škôl SR
Združenie katolíckych škôl Slovenska
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení
Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR
Slovenská komora učiteľov
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
Študentská rada vysokých škôl
Rada mládeže Slovenska
Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny
Spoločnosť pre predškolskú výchovu
Združenie základných škôl Slovenska
Školský network
Komora školských logopédov
Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu
Rada vysokých škôl SR
Asociácia školskej psychológie
Školský výbor ECAV
Študentská sieť
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
Nové školské odbory
Slovenská komora angličtinárov
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
Iniciatíva Veda chce žiť!
OZ pracovníkov Slovenskej akadémie vied
Slovenská rada rodičovských združení
Združenie zamestnancov centier pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku
Asociácia verejných jazykových škôl v SR
Asociácia doktorandov Slovenska
Združenie odborných učilíšť Slovenska
Slovenská rektorská konferencia
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Slovenská asociácia pedagogiky raného detstva