Zastrašovanie

Od začiatku štrajku zaznamenala Iniciatíva slovenských učiteľov množstvo príkladov zastrašovania. Zastrašovanie štrajkujúcich učiteľov má jednoznačný účel – vyvolať strach zo straty práce, príjmu či dobrého mena. Zastrašovanie nás má odradiť a oslabiť tak silu štrajku, ktorá tkvie v počte.

Právo na štrajk však vyplýva priamo z Ústavy SR a nikto nemá právo ho obmedzovať. Zastrašovanie a vyhrážky sú iba zúfalým pokusom, ako zahatať cestu k zmene.

Kvôli štrajku nemá nikto právo učiteľa vyhodiť zo zamestnania, siahnuť mu na plat, či bez jeho súhlasu zverejňovať jeho meno na akýchkoľvek zoznamoch.

Ak to urobí, upozornite ho, že porušuje zákon a vyvoďte z toho právne dôsledky. Ak je postihnutých osôb viac, zvážte spôsob spoločnej obrany.

Ak sa stretnete zo zastrašovaním, kontaktujte členov štrajkového výboru ISU: 0902 347 413 (Viktor), 0905 423 790 (Jarka).

Prečítajte si blogy Viktora Križa o zastrašovaní na stránke Zborovňa.sk: prvý, druhý, tretí, štvrtý. Oboznámte sa aj s Praktickou príručkou k ochrane práv pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

 

Ako sa brániť?

1. Zastrašovanie stratou zamestnania

Argument zastrašovania

Štrajk je nezákonný

Argument štrajkujúcich

Nie je to pravda. Právo na štrajk vyplýva z ústavy. Zapojenie do štrajku nesmie byť dôvodom akéhokoľvek postihu či výpovede zo strany zamestnávateľa. 

Reálny prípad

Zriaďovateľ v Revúcej sa vyhráža menším počtom financií pre svoje školy, ak sa zapoja do štrajku. 

2. Zastrašovanie spochybňovaním Iniciatívy slovenských učiteľov

Argument zastrašovania

Iniciatíva slovenských učiteľov nám musí vydať zoznam štrajkujúcich učiteľov. 

Argument štrajkujúcich

Nie je to pravda. Bez súhlasu nie je ISU oprávnená poskytovať osobné údaje štrajkujúcich. 

Reálny prípad

Riaditeľ Strednej odbornej školy v Starej Ľubovni Vladimír Buvalič sa snažil zisťovať mená učiteľov, ktorí sa zaregistrovali do štrajku. Ak ich ISU nevydá, žiada vyňatie školy zo zoznamu. 

3. Zastrašovanie zverejnením menných zoznamov štrajkujúcich

Argument zastrašovania

Váš menný zoznam vyvesíme na nástenku, aby o vás každý vedel, že ste sa zapojili do štrajku.

Argument štrajkujúcich

Podľa zákona o ochrane osobných údajov nemáte právo zverejňovať menný zoznam s mojimi osobnými údajmi bez môjho súhlasu.

Reálny prípad

Riaditeľka školy v Košiciach na svojej stránke zverejnila mená a priezviská štrajkujúcich učiteľov a učiteľov chýbajúcich z iných príčin. Osobitne vytriedila z kategórie chýbajúcich práve tých, ktorí štrajkujú. 

4. Zastrašovanie ohováraním

Argument zastrašovania

Každý v obci/meste/kraji sa dozvie, že práve vy ste sa zapojili do štrajku.

Argument štrajkujúcich

Štrajkovanie je moje ústavné právo, v ktorom mi nikto nemôže brániť. Každý by mal chápať, že štrajk je momentálne jedinou nádejou na lepšie a kvalitnejšie školstvo pre novú generáciu.

5. Zastrašovanie citovým vydieraním

Argument zastrašovania

Idete sami proti sebe, poškodzujete meno školy, trháte jednotu, škodíte svojim kolegom a ste zradcami spoľahlivých učiteľov, ktorí si plnia povinnosti voči žiakom.

Argument štrajkujúcich

Nie je to pravda. Štrajk je momentálne jediný legitímny spôsob, ktorým môžeme zodpovedných upozorniť na obrovské problémy slovenského školstva. Štrajkujeme, lebo chceme zmenu.  

Reálny prípad

Predseda TSK si predvolal všetkých riaditeľov stredných škôl, ktoré vstúpili do štrajku a snažil sa ich presvedčiť, že musia zabezpečiť priebeh polročnej klasifikácie. Riaditelia dostali „pokarhanie“ za nezvládnutú situáciu a mali zabezpečiť aspoň čiastočné vyučovanie „za každú cenu“.